Krakdrew

Domy kanadyjskie Kraków

Domy kanadyjskie małopolskie.

Domy kanadyjskie Kraków, małopolskie


Oferujemy wykonawstwo domów kanadyjskich (kanadyjczyków) w pełnym zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych. Obszarem naszej działalności jest Kraków oraz województwo małopolskie.


Budowa domu w konstrukcji kanadyjskiej sprowadza się do montażu elementów przy użyciu gwoździ, kleju oraz metalowych łączników. Wyeliminowane są przerwy technologiczne, co znacznie skraca ogólny czas budowy. Wykonanie domu kanadyjskiego - od podstaw do wykończenia "pod klucz" - szacuje się na ok. 3 miesiące. Poza krótkim czasem realizacji, domy szkieletowe charakteryzują się łatwością przebudowy i modernizacji. Stosunkowo łatwo można taki dom rozbudować, w momencie gdy powiększa się rodzina, czy w razie potrzeby wymienić instalację na nowocześniejszą.


Etapy inwestycji w procesie budowy domów kanadyjskich

A. Cześć formalna

 • uzyskanie opinii
 • uzyskanie uzgodnień
 • wykonanie projektu architektonicznego
 • uzyskanie pozwolenia na budowę

Formalności po wykonaniu budynku przez wykonawcę

 • podpisanie protokołów odbiory budynku
 • końcowe rozliczenie się z wykonawcą J
 • pomiary geodezyjne inwetaryzacyjne
 • końcowy odbiór budynku.


B. Część budowlana

 

1. Rozpoczęcie budowy

 • wizja lokalna placu budowy
 • pomiary geodezyjne
 • dokładne ustalenie procesu bodowy
  

2. Stan zerowy (10% całego domu )

Stan zerowy to wykonanie wykopu i robót z użyciem betonu.
 Zakres robót betonowych budynków szkieletowych należy rozróżnić dwa rodzaje posadowienia budynku:
 • fundament z płytą betonową czy to na gruncie czy też jako strop nad piwnicą RYSUNEK zdjęcie
 • fundament ze stropem drewnianym nad pustką podpodłogową czy nad piwnicą. RYSUNEK zdjęcie

Materiały beton stal izolacja termiczna izolacja przeciw wilgociowa drenaż

3. Konstrukcja szkieletu  (40% całego domu ) czas realizacji od 2-6 tygodni

Konstrukcja szkieletu obejmuje montaż elementów drewnianych  wraz z podłogami, które podczas kolejnych kondygnacji stanowią powierzchnie roboczą.


W zakres konstrukcji szkieletu to:               rysunek zdjecie
 • montaż belki podwalinowej  na fundamencie
 • wykonanie ścian zewnętrznych budynku
 • pokrycie ścian zewnętrznych poszyciem z płyty osb
 • wykonanie ścian wewnętrznych
 • wykonanie stropu piętra i pokrycie belek poszyciem z płyty osb
 • wykonanie ścian szczytowych i kolankowych i poszycie ich płyta osb
 • konstrukcja dachu
 • poszycie dachu płyta osb
 • konstrukcja schodów

Materiały
: drewno konstrukcyjne, łączniki metalowe, gwoździe, kleje, izolacje podwaliny
drewno  konstrukcyjne powinno być suszone komorowo (wilgotność ok. 16%,) czterostronnie strugane.

4. Stan surowy otwarty ( 45% całości )

Stan surowy otwarty to:  zdjecie
 • cała konstrukcja szkieletowa
 • pokrycie dachu membraną dachową lub papą podkładową
 • pokrycie ścian zewnętrznych wiatroizolacją,
 • wykonanie kominów
Materiały: membrany dachowe, papa z podkładem poliestrowym, wiatroizolacja, zaprawa cementowa M-5, kit kwasoodporny, bloczki kominowe.

5. Stan surowy zamknięty ( 50% całości )

 Stan surowy zamknięty to „zamknięcie”  budynku.
 • stan surowy otwarty
 • pokrycie dachu
 • wykończenie dachu, montaż okuć blacharskich
 • montaż rynien,
 • montaż okien dachowych
 • montaż stolarki okiennej,
 • montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej
Materiały: gont bitumiczny, dachówka, blacha, system rynnowy, okna dachowe, stolarka okienna, stolarka drzwiowa

6. Roboty elewacyjne( 55% całości )

Elewacja – zewnętrzna powierzchnia ściany budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami.
Typy elewacji:
 • elewacja drewniana
 • tynk mineralny lub sylikatowy na wełnie
 • elewacja z cegły klinkierowej
 • elewacja z kamienia

Zakres robót elewacyjnych:  
 • osadzenie parapetów zewnętrznych,
 • wykonanie elewacji,
 • zamontowanie rur spustowych rynien
 • wykonanie schodów zewnętrznych,
 • zamontowanie balustrad schodowych,
 • wykończenie kominów
 • wykonanie tarasów.
 
Materiały: wełna fasadowa, drewno na elewacje, tynk mineralny lub sylikatowy, zaprawa klejowa, siatka, kamień, cegła klinkierowa, parapety zewnętrzne, rury spustowe rynien, elementy wykończeniowe kominów, elementy tarasu.

7. Montaż instalacji ( 65% całości )

Instalacje – zestaw urządzeń wewnątrz budynku, służących do przesyłania mediów takich jak, prąd elektryczny, woda gaz, ścieki, czy inne substancje. Na instalację składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne, oraz dodatkowe elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, bezpieczniki, liczniki i inne.

Instalacje w budynku:
 • instalacja wentylacji
 • instalacja ogrzewania nawiewowego (np. z kominka)
 • instalacja kanalizacyjna
 • instalacja ciepłej i zimnej wody
 • instalacja grzewcza tradycyjna,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja telefoniczna,
 • instalacje niskich napięć

8. Montaż izolacji cieplnej i akustycznej ( 70% całości )

Izolacja – jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania
Izolacja termiczna- Izolator termiczny - substancja, materiał albo produkt o małej przewodności cieplnej. Dla materiałów budowlanych pracujących w temperaturach mniejszych od 100°C za izolatory uznaje się materiały o przewodności cieplnej mniejszej od 0,W/m*K Dobrymi izolatorami ciepła są wełna celulozowa,styropian, wełna mineralna, cienka warstwa suchego powietrza.
Z materiałów litych za izolatory ciepła uznaje się także drewno.

Montaż izolacji cieplnej i akustycznej:
 • montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych,
 • montaż izolacji termicznej stropów oraz dachu,
 • montaż paroizolacji
 • montaż izolacji akustycznej w ścianach,
 • montaż izolacji akustycznej w stropach międzykondygnacyjnych,

Polska Norma mówi ze współczynnik przenikania ścian powinien być U mniejsze niż 0,3 m/w*K

9. Montaż poszycia konstrukcji od wewnątrz ( 80% całości )

Montaż okładzin wewnętrznych  jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do robót wykończeniowych, mocujemy je bezpośrednio na elementy konstrukcji drewnianej. Okładziny wewnętrzne zamykają otwartą przestrzeń budowy tworząc poszczególne pomieszczenia, pokoje.
Stanowią tez element stabilizujący konstrukcje domu zwiększając jego sztywność

Montaż okładzin z drewna typu:
 • boazerii,
 • deski elewacyjnej,
 • deski zaokrąglonej,
 • imitacji bala

Zpłyt gipsowo - kartonowych
W zakresie montażu płyt gipsowych wyróżniamy:
 • montaż płyt gipsowych,
 • szpachlowanie i szlifowanie

10. Roboty wykończeniowe ( 95% całości )

 • zakres robót wykończeniowych to:
 • montaż stolarki drzwiowej,
 • osadzenie parapetów wewnętrznych,
 • montaż glazury,
 • "biały montaż",
 • malowanie,
 • osadzenie gniazdek i kontaktów,
 • montaż podłóg wraz z montażem listew przypodłogowych.

11. Odbiór budynku ( 100% całości )

 • wykonanie wszelkich prac wskazanych przez kierownika budowy
 • podpisanie protokołów odbiory budynku
 • końcowe rozliczenie się z wykonawcą 
 • pomiary geodezyjne inwetaryzacyjne
 • końcowy odbiór budynku